Grupul Ariston a înregistrat venituri record în 2022

53 vizualizari
Ariston Group
Distribuie pe

Rezultatele pozitive din T4 ale Grupului Ariston ridică veniturile anuale și rezultatul EBIT la niveluri record

PRINCIPALELE REZULTATE ALE EXERCIȚIULUI FINANCIAR 2022

  • Venituri nete de 2.379 milioane euro, cu 19,7% mai mult față de 2021
  • Profitul operațional EBIT ajustat s-a ridicat la 223 milioane euro, în creștere 9,4% față de 2021
  • Profit net de 140 milioane euro, cu 2,9% mai mare decât în 2021
  • Fluxul de numerar liber de 63 milioane euro, comparativ cu 88 milioane euro în 2021
  • Poziție financiară netă  de 60 milioane euro numerar la sfârșitul anului, față de 149 milioane euro net numerar la 31 decembrie 2021
  • Propunere de dividende de 13 eurocenți pe acțiune, echivalentului a 34% distribuite la profitul net consolidat

Consiliul de administrație al Ariston Holding N.V. (MTA/EXM; simbol Bloomberg: ARIS IM) s-a întrunit și a aprobat raportul anual pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.

„Rezultatele primului an după IPO demonstrează încă o dată soliditatea modelului nostru de afaceri, creşterea organică fiind completată de o achiziţie strategică”, a precizat Paolo Merloni, președintele executiv al Grupului Ariston –   “Odată cu achiziţia Centrotec Climate Systems, cifra de afaceri a grupului va depăşi 3 miliarde de euro, cu un profit solid”.  

„Am obținut rezultate excelente, înregistrând creșteri pe piețele noastre principale de soluții regenerabile și de înaltă eficiență, în special în Europa” - a adăugat Laurent Jacquemin, CEO al Grupului Ariston – „De asemenea, am traversat cu bine un context extrem de complex al lanțului de aprovizionare, adaptându-ne la un ecosistem în schimbare rapidă și rămânând fideli crezului nostru de a ne servi clienții”.

REZULTATELE CONSOLIDATE ALE ANULUI FINANCIAR 2022

Venitul net s-a ridicat la 2.378,8 milioane de euro, în creștere cu 19,7% față de cele 1.987,3 milioane de euro înregistrate în 2021. Creșterea a fost mai puternică la divizia Confort termic în comparație cu celelalte două divizii și a fost concentrată în Europa și Asia/Pacific & MEA.

Tabelele de mai jos prezintă veniturile nete, defalcate în funcție de divizie și zonă geografică:

Ariston

Cursul de schimb a contribuit cu un efect pozitiv (+3,9%); extinderea perimetrului de consolidare corespunde companiei Chromagen, achiziționată în ianuarie și consolidată pentru întregul an.

EBITDA s-a situat la 283,5 milioane de euro, o creștere de 14,8% față de cele 246,9 milioane de euro înregistrate în anul precedent, în timp ce EBIT s-a ridicat la 193,7 milioane de euro, în creștere cu 13,2% față de cele 171,2 milioane de euro din 2021.

Aceste marje sunt prezentate, de asemenea, într-o formă ajustată, care este mai potrivită pentru evaluarea tendinței operațiunilor comerciale normale, cu excluderea costurilor sau veniturilor nereprezentative pentru acestea; cele mai semnificative ajustări pentru 2022 sunt costurile extraordinare generate de o viitură apărută în luna septembrie la două fabrici (excluzând rambursarea preliminară a asigurării), cheltuielile legate de restructurare și M&A și - doar la EBIT - amortizarea alocării prețului de cumpărare.

EBITDA ajustat s-a ridicat la 305,3 milioane de euro, cu o creștere de 10,3% față de cele 276,8 milioane de euro înregistrate în 2021, cu o scădere a marjei la veniturile nete de la 13,9% la 12,8%.

EBIT ajustat s-a ridicat la 222,6 milioane de euro, în creștere cu 9,4% față de 203,4 milioane de euro din 2021. Marja corespunzătoare veniturilor nete a trecut de la 10,2% la 9,4%. Diluarea rezultată din fuziuni și achiziții, o creștere a cheltuielilor comerciale, generale și administrative pentru a susține creșterea, o mărire a prețurilor materiilor prime înregistrată imediat după invazia rusă în Ucraina, precum și o nouă creștere a prețurilor la energie au fost atenuate de efectul de levier operațional și de inițiativele de stabilire a prețurilor, în special în ultima parte a anului.

Profitul net al anului a ajuns la 140,3 milioane de euro, cu 2,9% mai mare decât cel de 136,3 milioane de euro din 2021. Rata de impozitare consolidată corespunzătoare a fost de 22,0%, față de un nivel neobișnuit de scăzut de 17,6% în anul precedent, o consecință a unui beneficiu fiscal excepțional.

Fluxul de numerar liber în acest an s-a ridicat la 63,4 milioane de euro, față de 88,3 milioane de euro pentru 2020. Scăderea anuală a fost legată de un nivel mediu mai ridicat al capitalului circulant net la vânzări, dar, așa cum se anticipa, ultimul trimestru al anului a fost puternic pozitiv (+125,7 milioane de euro).

Îndatorarea financiară netă (calculată în conformitate cu orientările ESMA 32-382-1138) a trecut de la 149,0 milioane de euro numerar net la 31 decembrie 2021 la 60,2 milioane de euro numerar net la 31 decembrie 2022, reflectând fluxul de numerar liber, dar și plata pentru Chromagen, achiziția părții rămase din HTP, dividendele către acționari și achiziționarea a 1,5 milioane de acțiuni de trezorerie pentru servisarea planurilor de stimulente pe termen lung (LTIP) în anii următori.

În scopuri comparative, aplicând metoda de calcul utilizată înainte de adoptarea orientărilor ESMA, poziția financiară netă a trecut de la 184,8 milioane de euro numerar net la 98,9 milioane de euro numerar net. Principala diferență constă în includerea de către ESMA – la pasive - a opțiunilor de vânzare și de cumpărare legate de achiziții și a componentei pozitive a raportării la piață a instrumentelor derivate.

PROPUNERE DE DIVIDENDE

Consiliul de administrație va propune adunării generale un dividend de 13 eurocenți pe acțiune. Dividendul, dacă va fi aprobat de adunarea generală, va fi plătit la 24 mai 2023, cu 23 mai 2023 ca dată de înregistrare și 22 mai 2023 ca dată ex-dividend.

În scopuri fiscale, acolo unde este cazul, dividendul va fi retras din profitul net din 2022.

EVENIMENTE SEMNIFICATIVE DUPĂ SFÂRȘITUL PERIOADEI

La 2 ianuarie 2023, Ariston a achiziționat Centrotec Climate Systems (mărcile Wolf, Brink, Ned Air și Pro-Klima). Prețul de achiziție plătit la închidere a fost de 635,05 milioane de euro în numerar plus 41.416.667 de acțiuni Ariston Holding N.V. emise cu o majorare de capital dedicată.

ALTE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Adunarea generală anuală. Consiliul de administrație a hotărât să convoace Adunarea generală anuală la 4 mai 2023 pentru a aproba raportul anual care include, printre altele, situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2022, informațiile nefinanciare, raportul de guvernanță corporativă și raportul de remunerare.

Planul LTI 2023. Consiliul de administrație a hotărât să propună adunării generale să aprobe Planul LTI 2023. Planul prevede acordarea unei sume maxime de 9,5 milioane de euro la țintă pentru beneficiarii selectați. Organismele relevante vor fi autorizate să pună în aplicare planul până la 31 decembrie 2023. Detaliile relevante vor fi puse la dispoziție în documentul informativ în conformitate cu articolul 114-bis din Legea consolidată privind intermedierile financiare din Italia, care va fi publicat pe pagina web a Grupului Ariston.

RAPORTUL ANUAL ȘI PREZENTAREA ANALIȘTILOR

Raportul anual 2022 (care include, printre altele, informațiile nefinanciare, raportul de guvernanță corporativă, raportul directorilor neexecutivi, declarația și responsabilitățile cu privire la raportul anual, raportul de remunerare și raportul auditorului independent) este disponibil la sediul societății din Milano, Via Broletto 44, la depozitarul autorizat www.1info.it și pe pagina web a societății www.aristongroup.com, la secțiunea „Relații cu investitorii” (Investor Relations).

Raportul anual a fost întocmit în conformitate cu Codul civil olandez și cu Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) aplicabile.

Prezentarea analiștilor pentru anul fiscal 2022, care include observațiile conducerii cu privire la perspectivele pentru 2023, va fi disponibilă la depozitarul autorizat www.1info.it și pe www.aristongroup.com în secțiunea „Relații cu investitorii” (Investor Relations).

Consiliul de Administrație este responsabil pentru întocmirea raportului anual, inclusiv a raportului de gestiune, a situațiilor financiare consolidate pentru întregul an și a situațiilor financiare exclusiv ale Societății la 31 decembrie 2022, în conformitate cu Legea olandeză de supraveghere financiară și cu Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) aplicabile.

ARTICOLE DIN ACEEAŞI CATEGORIE

ADAUGĂ COMENTARII

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Atentie! Nu introduceti date personale in comentarii.
CAPTCHA

Opinii

Licitatii

Reea Agency

Video