CE inițiază proceduri de infringement împotriva României și Croației pentru restricționarea exporturilor de energie

35 vizualizari
infringement
Distribuie pe

Pe 19 aprilie a fost publicat Pachetul periodic de decizii al Comisiei Europene privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor statelor membre. Acesta cuprinde măsurile legale inițiate de Comisie împotriva statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul dreptului Uniunii. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a dreptului UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie ieri au inclus și unele pe tema energiei cu privire la Croația și România, care ar restricționa exporturile de gaze naturale și energie electrică.

Piața internă a energiei: Comisia solicită CROAȚIEI să elimine restricțiile la exportul de gaze, iar ROMÂNIEI să elimine restricțiile la exportul de energie electrică

Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere Croației [INFR(2023)2031] pentru restricționarea exportului de gaze naturale prin măsuri incompatibile cu articolele 34, 35 și 36 din TFUE și cu Directiva 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale. Comisia consideră că aceste măsuri au un efect echivalent unei restricții cantitative la export (articolul 35 din TFUE) și unor restricții cantitative la import (articolul 34 din TFUE) și nu pot fi justificate în temeiul articolului 36 din TFUE. De asemenea, Comisia a constatat că legislația croată încalcă obligațiile de serviciu public și de protecție a consumatorilor prevăzute în Directiva 2009/73/CE. Croația are acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele identificate de Comisie. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere României [INFR(2023)2032] pentru restricționarea exportului de energie electrică printr-o măsură incompatibilă cu articolele 35 și 36 din TFUE, Directiva (UE) 2019/944 și Regulamentul (UE) 2019/943 privind piața internă de energie electrică. Comisia consideră că această măsură are un efect echivalent unei restricții cantitative la export în sensul articolului 35 din TFUE și nu poate fi justificată în temeiul articolului 36 din TFUE. Din aceleași motive, se consideră că măsura încalcă și sus-menționata Directivă privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și Regulamentul privind piața internă de energie electrică. România are acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele identificate de Comisie. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

În continuare, România are la dispoziție 2 luni pentru a răspunde și remedia problemele identificate de Comsia Europeană. În caz contrar, Comisia poate decide emiterea unui aviz motivat care să contituie un avertisment la adresa țării noastre. Dacă problema rămâne în continuare nerezolvată, țara poate fi dată în judecată, cu aplicarea de sancțiuni financiare.

 

ARTICOLE DIN ACEEAŞI CATEGORIE

ADAUGĂ COMENTARII

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Atentie! Nu introduceti date personale in comentarii.
CAPTCHA

Opinii

Licitatii

Reea Agency

Video