Se schimbă factura de gaze naturale. Cine va putea plăti eșalonat

54 vizualizari
Se schimbă factura de gaze naturale
Distribuie pe

Noile reglementări elaborate de ANRE întăresc drepturile clienților finali și simplifică informațiile din factura de gaze naturale

Ţinând cont de dinamica pieţelor de energie din UE şi implicit din România, ANRE este într-un proces continuu și constant de adaptare şi îmbunătăţire a reglementărilor comerciale în acord cu legislația primară şi cu necesitățile tuturor participanților la piață.

În acest sens, ANRE a elaborat și supus consultării publice Proiectul de Ordin al ANRE pentru modificarea şi completarea unor Ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi de abrogare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale, cu modificările şi completările ulterioare, care aduce îmbunătățiri cadrului de reglementare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a gazelor naturale la locurile de consum ale clienţilor finali.

Proiectul de Ordin propune modificarea şi completarea unor prevederi deja existente, dar și introducerea unor prevederi noi, dintre care menționăm:

  • simplificarea conținutului minim al tuturor facturilor de gaze naturale, respectiv a informațiilor obligatorii a fi incluse de către furnizor în acestea; astfel, pentru o mai bună înțelegere de către clientul final a facturii, s-a stabilit că:
  • prima pagină a facturii va cuprinde doar informațiile prioritare esențiale, astfel încât clientul final să știe consumul facturat şi cât trebuie să plătească pentru acesta;
  • a doua pagină a facturii va cuprinde detaliile facturii, inclusiv defalcarea componentelor din care este format prețul final facturat de către furnizor clientului final;
  • anexa facturii va cuprinde informaţiile adiţionale care nu se referă la facturare, dar care pot fi utile clientului final pe parcursul derulării contractului de furnizare a gazelor naturale, precum și informaţiile privind facturarea, care oferă periodic clientului final o perspectivă cuprinzătoare asupra consumului efectiv realizat şi a costului actual cu gazele naturale astfel încât acesta să aibă posibilitatea de a-şi ajusta propriul consum, vor fi trecute de furnizor în anexa la factură;
  • eşalonarea la plată a facturii pentru clienții vulnerabili, la cererea acestora, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi;
  • în cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, acesta este obligat să eşaloneze la plată sumele datorate de către client, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura;
  • detalierea modalităților de soluţionare de către furnizor a plângerilor clientului final privind facturarea, acesta nefiind obligat să achite factura pentru care a înaintat o plângere furnizorului până la soluționarea plângerii.

 În vederea desfăşurării procesului de consultare publică, Proiectul de Ordin este publicat în secţiunea „Documente de discuţie/Gaze Naturale/Reguli piaţa de gaze” a site-ului www.anre.ro, toate părțile interesate putând transmite observaţii şi propuneri până în data de 06 martie 2023.

ARTICOLE DIN ACEEAŞI CATEGORIE

ADAUGĂ COMENTARII

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Atentie! Nu introduceti date personale in comentarii.
CAPTCHA

Opinii

Licitatii

Valoarea estimata: 40.800 RON
Data publicarii:
Valoarea estimata: 35.000 RON
Data publicarii:
Valoarea estimata: 2.000 RON
Data publicarii:

Reea Agency

Video